Można je montować praktycznie na każdym rodzaju podłoża bez konieczności wykonywania żelbetowej wanny. Podobnie jak w metodzie bezpowłokowej, również w tym wypadku zyskujemy ochronę zbrojenia przed korozją, a tego typu hydroizolacja jest odporna na znaczne obciążenia dynamiczne oddziaływujące na konstrukcję. Budowle ze ścianami żelbetowymi sprawnie uszczelnia się penetrującymi powłokami cementowymi Hydrostop. Wystarczy pomalować ścianę dwukrotnie od wewnątrz budynku aby beton stał się nieprzepuszczalny dla wody. Przy nowych budowlach zalecane jest jedno malowanie z zewnątrz jako ochrona przed agresywnymi wodami gruntowymi, a drugie malowanie od wewnątrz w celu wytworzenia warstwy asekuracyjnej.

Czyli trzeba znać nośność podłoża, wielkości pól dylatacyjnych, obciążenia podłoża podczas eksploatacji budynku, przewidywane odkształcenia gruntu oraz możliwości aplikacji w konkretnym obiekcie. Wszystko to przekłada się na właściwy wybór materiału hydroizolacyjnego. Impregnaty do betonu tego rodzaju są stosowane jako zabezpieczenie przed wodą w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach, w których z uwagi na niebezpieczeństwo zalania wodąhydroizolacjajest niezbędna. Folia w płynie nie może być natomiast używana jako warstwa wierzchnia, dlatego najczęściej jest stosowana jako warstwa pod płytkami ceramicznymi w okolicach wanien i pryszniców oraz na podłogach. Termoizolacja ścian może być wykonana między innymi ze styropianu czy wełny mineralnej.

Wytworzenie blokady poziomej następuje przez wywiercenie w jednej, równoległej do podłogi linii otworów. Pionowa izolacja od środka budynku jest wykonywana przez nawiercenie siatki otworów w odległości 20 cm. Do tych otworów wprowadza się zaczyn cementu portlandzkiego i aktywatory mineralne. W przypadku nie spełnienia tego warunku koniecznym jest po wykonaniu otworów wprowadzenie do każdego z nich do 0,5 litra wody. Spadek wilgotności muru w zależności od jego grubości następuje powyżej roku. Dom czy budynek musi być odizolowany od wód gruntowych czy powierzchniowych tak, aby woda nie przedostała się do ścian obiektu.