PTE Gdańsk – szkolenia

Coraz popularniejszą formą szkoleń są szkolenia on-line, które realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie internetowej firmy szkoleniowej. Jednymi z najpopularniejszych kursów w Trójmieście są szkolenia BHP, które m.in. prowadzi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.gdansk.pte.pl/

System szkolnictwa w Polsce w głównej mierze opiera się na edukacji publicznej. Jednak z każdym rokiem przybywa placówek niepublicznych, które nie tylko prowadzą szkoły i uczelnie. Wiele podmiotów oferuje liczne szkolenia i kursy, którymi można zdobyć uprawnienia i wiedzę. 
Szkolenia można podzielić na:
szkolenia miękkie, które nie są stricte związane z jakąś nauką. Przykładem takich szkoleń mogą być kursy poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem czy trudnym klientem;
szkolenia twarde natomiast dotyczą kwestii, które dają już konkretną umiejętność zawodową.