Przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie powinna mieć certyfikat kompetencji zawodowych. Wniosek o zezwolenie składa się w starostwie powiatowym. Jeżeli we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgłosiłeś także jeden lub więcej pojazdów samochodowych, to do opłaty musisz dodać po meleksy łeba. Za każdy zgłoszony pojazd. Kierowca wykonujący przewóz drogowy musi również przejść badania psychologiczne, które przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Opłata za badania psychologiczne wynosi {150|one hundred fifty|a hundred and fifty} zł i jako osoba kierująca na badania ponosisz jego koszty. Jak nie zapłacić mandatu podczas zimowych podróży?

Termin składania formularzy zgłoszeniowych na przewozy w 2022 roku rozpoczyna się od 1 do 29 października 2021 r. Nadal przyjmowane są wnioski na przewozy stałe w 2021 roku. Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *