Rozróżnić można papy asfaltowe, kleje do styropianu oraz papy asfaltowe modyfikowane. Te ostatnie występują najczęściej jako papy termozgrzewalne oraz samoprzylepne membrany. Papy mogą być mocowane do podłoża za pomocą masy asfaltowej lub lepiku – są to najczęściej papy niemodyfikowane, zgrzewane do podłoża lub mocowane przez przyklejenie . Są wrażliwe na negatywne parcie wody (chyba że wykona się odpowiednią warstwę dociskową).

Hydroizolacji, iniekcji oraz wzmocnień konstrukcyjnych, pozwalających zabezpieczać przed niekorzystnym, a niejednokrotnie także destrukcyjnym działaniem wody, mogącej powodować poważne uszkodzenia konstrukcji. Od strony zewnętrznej jak i ze strony wewnętrznej ściana fundamentowa jest tak samo narażona na kontakt z wodą gruntową lub zawilgocenie. Determinuje to wykonanie izolacji przeciwwodnej z obu stron. Można zrezygnować z izolacji pionowej ścian fundamentowych i poziomej na ławach ponieważ w suchym gruncie w domu bez piwnic wystarczy tylko izolacja pozioma na ścianach fundamentowych. Na tak przygotowanej hydroizolacji z powodzeniem możemy zaczynać prace glazurnicze.

Poza tym oferujemy taśmy uszczelniające, maty izolacyjne, profesjonalne wpusty, odwodnienia i rzygacze, by korzystanie z tarasu było jeszcze bardziej komfortowe. Łazienka to miejsce szczególnie narażone na działanie wody i wilgoci. Poprawnie wykonana hydroizolacja łazienki sprawi, że unikniesz ryzyka zal… Zarówno powierzchnia tarasu, jak i balkonu, powinna być ukształtowana tak, by występował na niej spadek na zewnątrz.

Hydroizolacja łazienki to bardzo ważny etap podczas remontu. Hydroizolacja łazienki nie może być wykonana niedbale, lub używając słabej jakości produktów. To jak wykonamy hydroizolację łazienki będzie miało ogromne znaczenie z upływem czasu. Dobrze wykonana hydroizolacja łazienki nie pozwala wilgoci na przedostawanie się w strukturę ścian i podłogi, co skutkuje ich osłabieniem oraz sprzyja rozrostowi grzybów i pleśni.

Folie z poliizobutylenu są odporne na działanie kwasów mineralnych i soli, ale nie są odporne na oleje, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Najczęściej stosowane folie PIB mają grubość 1,5 i 2,0 mm. Przyczepność szlamów do podłoża nie może być mniejsza niż 0,5 MPa (zwykle jest ona wyższa niż 1 MPa), mas KMB jest, jak pokazuje doświadczenie, znacznie mniejsza. Przyczepność mas hybrydowych w większości przypadków zawiera się pomiędzy 0,5 MPa a 1 MPa, należy jednak podkreślić, że przy nakładaniu na odpowiednim, stabilnym i przygotowanym podłożu zerwanie następuje w strukturze masy .